SHIELDMATE 25EC

  • Thành phần: Deltamethrin 25g/l
  • Cơ chế tác động: Là hoạt chất trừ sâu thuộc nhóm cúc tổng hợp, tác động tiếp xúc, vị độc, lưu dẫn. Phổ tác động rộng phòng trừ cả sâu hại nhóm miệng nhai và chích hút như: sâu xanh, sâu tơ, sâu đục trái, bọ xít muỗi, rầy xanh, ….
  • Hướng dẫn sử dụng: Pha 30ml – 40/ bình 25 lít nước. Phun 400-500 lít/ ha.