PN – COPPERCIDE 50WP

  • Tên thương mại: PN – COPPERCIDE 50WP
  • Thành phần: Copper Oxychloride 50% w/w
  • Độ độc: Nhóm độc V (GHS)
  • Cơ chế tác động: Thuốc tác động tiếp xúc, thường được dùng phun lên lá với tác dụng bảo vệ. Thuốc hạn chế sự nảy mầm của bào tử. Ion đồng (Cu++) hấp thụ trên bề mặt bào tử, tích luỹ  đến nồng độ cao, đủ diệt bào tử.
  • Qui cách: Gói 250g
  • Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phương Nam Việt Nam
  • Nhà phân phối: Công ty TNHH TM Biovina
Danh mục: