OLICIDE 9SL

  • Tên thương mại: OLICIDE 9SL
  • Thành phần: Oligo-sacarit 9% w/w
  • Độ độc: Nhóm độc V (GHS)
  • Qui cách: Gói 25ml, chai 250ml, 500ml
  • Cơ chế tác động: Oligo-sacarit (còn gọi là Chitosan) có phòng trừ bệnh hại do nấm gây ra với cơ chế phá hủy màng tế bào vi sinh vật. Ngoài ra Chitosan còn có tác dụng như một chất kích thích sinh trưởng cho cây trồng.
  • Nhà sản xuất: Viện Nghiên cứu Hạt nhân
  • Nhà phân phối: Công ty TNHH TM Biovina