KYODO 50WP

  • Tên thương mại: KYODO 50WP
  • Thành phần: Diafenthiuron 500g/kg
  • Độ độc: Nhóm độc V (GHS)
  • Cơ chế tác động: 
    KYODO 50WP là thuốc trừ sâu, nhện, có tác động tiếp xúc, vị độc và xông hơi, có khả năng thấm sâu, diệt được cả ấu trùng và trứng. Trong cơ thể côn trùng, thuốc chuyển hóa thành cacbodimit ức chế tổng hợp ATP, ức chế hô hấp của ty thể và kích động quá mức thụ thể octopamin. Côn trùng bị trúng độc, ngừng ăn, chết sau vài ngày. 
  • Qui cách: Gói 100g, 100 gói/ thùng
  • Nhà sản xuất: Biocrop Pte Ltd (Singapore).
  • Nhà phân phối: Công ty TNHH TM Biovina
Danh mục: