KY.BUL 72WP

  • Thành phần: Cymoxanil 8% + Mancozeb 64%
  • Đặc tính và công dụng: 
    Cymoxanil kìm hãm bào tử nảy mầm và sự phát triển của tản nấm. Thuốc trừ nấm có tác dụng bảo vệ, diệt trừ và hiệu lực kéo dài. Mancozeb tác động tiếp xúc và có hiệu lực phòng ngừa mạnh.
    Thuốc có phổ tác động rộng, phòng trừ nhiều bệnh hại do nấm gây ra như phấn trắng, mốc sương, thán thư, vàng lá chín sớm,…
  • Hướng dẫn sử dụng: Pha 30-50g/ bình 25 lít nước. Phun 400-500 lít/ ha
  • Thời gian cách ly: 7 ngày