FUZE.BIO 24.7SC

  • Tên thương mại: FUZE.BIO 24.7SC
  • Thành phần: Deltamethrin 100g/l + Thiacloprid 147g/l
  • Độ độc: Nhóm độc IV (GHS)
  • Cơ chế tác động:
    – Tác động tiếp xúc, vị độc, có khả năng nội hấp và vận chuyển hướng ngọn.
    – Deltamethrin tác động lên hệ thần kinh trung ương và ngoại vi, làm côn trùng biếng ăn, tê liệt và chết.

    – Thiacloprid tác động lên hệ thần kinh trung ương côn trùng ở cơ quan thụ cảm của chất dẫn truyền thần kinh Nicotinic Acetylcholine gây kích động thần kinh làm côn trùng bị co giật và tê liệt rồi chết.
  • Đối tượng phòng trừ: Bọ trĩ, rầy xanh, rầy nâu, sâu cuốn lá, sâu tơ, sâu xanh,…
  • Qui cách: Chai 50ml, 100ml và 240ml.
  • Nhà sản xuất: Fertiagro Pte., Ltd (Singapore).