FAMYCIN USA 100WP

 • Tên thương mại: FAMYCIN USA 100WP
 • Thành phần: Kasugamycin 10g/kg + Ningnanmycin 40g/kg + Streptomycin sulfate 50g/kg
 • Độ độc: Nhóm độc V (GHS)
 • Qui cách: Gói 15g, gói 100g
 • Cơ chế tác động:
  Kìm hãm quá trình sinh tổng hợp protein của vi khuẩn, sự hình thành vách tế bào của nấm bệnh và sự hình thành protein và ARN của virus.
 • Nhà sản xuất:
  Kasugamucin: Jiangsu Rongtian, Ltd (P.R.C)

  Ningnamycin: Zhejiang Fuda, Ltd (P.R.C).
  Streptomucin sulfate: Jiangsu Yongjia, Ltd (P.R.C).
 • Nhà phân phối: Công ty TNHH TM Biovina
Danh mục: