CONFITIN 75EC – ONG ĐỎ

THÀNH PHẦN:
Abamectin 25g/l + Chlorfluazuron 50g/l
CÔNG DỤNG – LƯU Ý:
Chlorfluazuron và Abamectin là sự kết hợp của hai hoạt chất trừ sâu, có phổ tác động rộng, hạn chế sự nhờn thuốc của sâu hại. Đặc trị Bọ trĩ; Sâu xanh; Sâu xanh da láng; Sâu cuốn lá; Sâu đục thân; Rầy nâu; Rầy xanh; Bọ cánh tơ; Bọ xít muỗi.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
Cây trồng, đối tượng:
Chè (Bọ cánh tơ, rầy xanh, bọ xít muỗi)
Lúa (Rầy nâu, sâu cuốn lá, sâu đục thân)
Đậu xanh (Sâu xanh)
Nho (Bọ trĩ, Sâu xanh da láng)
Liều lượng: Pha 15ml /bình 25 lít nước.
Cách dùng: Lượng nước phun 400-500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2