BIO.BACTERIA 0.5SL

  • Tên thương mại: ELCARIN 0.5SL
  • Thành phần: Fugous Proteoglycans 0.5 w/w
  • Độ độc: Nhóm độc V (GHS)
  • Cơ chế tác động:
    Tác động tiếp xúc và nội hấp. Khi tiếp xúc với cây trồng, thuốc nhanh chóng được cây hấp thụ và vận chuyển toàn cây.
  • Qui cách:Chai 240ml.
  • Nhà sản xuất: Heilongjiang Dadifeng Agricultural SCI-Tech Development Co., Ltd (P.R.C).
  • Nhà phân phối: Công ty TNHH TM Biovina
Danh mục: