AMILTA GOLD

 • Tên thương mại: ASMILTATOP SUPER 400SC
 • Thành phần: Azoxytrobin 250g/l + Difenoconazol 150g/l
 • Độ độc: Nhóm độc V (GHS)
 • Cơ chế tác động:
  Azoxystrobin ức chế bào tử nảy mầm và phát triển của sợi nấm.
  Difenoconazole làm ngừng sự phát triển của ống nấm và sợi nấm; ngăn cản hình thành giác bám hay giác mút và kìm hãm bào tử nảy mầm.
 • Qui cách: Chai 240ml
 • Nhà sản xuất:
  – Azoxytrobin: Jiangsu Frey Agrochemical Co., Ltd, P.R.C

  – Difenoconazole: Yixing Xingnong Chemical Products Co., Ltd, P.R.C
 • Nhà phân phối: Công ty TNHH TM Biovina
Danh mục: