ANTIGOLD 775WP

 • Thành phần: Bismerthiazol 400g/kg + Tricyclazole 375g/kg
 • Đặc tính và công dụng:
  – Tiếp xúc và nội hấp.
  – Tricyclazole ức chế sự hình thành melanin trong đĩa bám làm cho nấm không xâm nhập được vào cơ thể cây, nấm không hình thành được chu kỳ mới, do đó hạn chế lây lan.
  – Bismerthiazole thuộc nhóm Thiadiazole là thuốc trừ vi khuẩn có khả năng nội hấp.
  – Phòng trừ bệnh nấm và vi khuẩn phổ rộng như Đạo ôn, Đen lép hat, Thán thư, Phấn trắng, Thối trái, Héo xanh, …
 • Hướng dẫn sử dụng: Pha 15-20g/ bình 20-25 lít nước. Phun 400-500 lít/ ha